RETORN ALS 80’S ALS #DOMINGOSILUSTRADOS.


Per iniciar la nova temporada als #domingosilustrados, Les Antònies volem compartir amb vosaltres una il·lustració de moda, feta ja fa uns anys.
El dibuix està fet amb la tècnica de la tinta xinesa en un sol color. Només hem treballat amb tinta negra i hem anat difuminant, diluint i perfilant allà on calia. Ja us vàrem comentar anteriorment que només es pot fer servir aigua destil·lada, perquè la tinta podria tallar-se i es faria malbé el dibuix.
Ens encantaria que us animéssiu a participar amb qualsevol de les vostres creacions, noves o antigues a FB amb l’etiqueta #domingosilustrados. Ja ho sabeu: doodles, il·lustracions, mixed media, dibuixos, collages, pintures... tot és benvingut.


SOFISTICACIÓ I ELEGÀNCIA!!!


RETORNO A LOS 80’S EN LOS #DOMINGOSILUSTRADOS.

Para iniciar la nueva temporada de los #domingosilustrados, Les Antònies queremos compartir con vosotr@s una ilustración de moda, hecha ya hace unos años.
El dibujo está hecho con la técnica de la tinta china en un solo color. Únicamente hemos trabajado con tinta negra y hemos ido difuminando, diluyendo y perfilando donde era necesario. Ya os comentamos anteriormente que solo se puede usar agua destilada, porqué la tinta podría cortarse y se estropearía el dibujo.
Nos encantaría que os animaseis a participar con cualquiera de vuestras creaciones, nuevas o antiguas en FB con la etiqueta #domingosilustrados. Ya lo sabéis: doodles, ilustraciones, mixed media, dibujos, collages, pinturas... todo es bienvenido.

¡¡¡SOFISTICACIÓN Y ELEGANCIA!!!


BACK TO THE 80’S TO THE #DOMINGOSILUSTRADOS.

To start the new season in the #domingosilustrados, Les Antònies want to share with you a fashion illustration, made a few years ago.
The drawing is done with the technique of Chinese ink in one colour. We have only worked with black ink and we have been blurring, diluting and outlining where needed. We commented before that you can only use distilled water, because the ink could curdled itself and it would spoil the drawing.
We would love to you resolve to participate with any of your creations, new or old in FB with the tag #domingosilustrados. You know it: doodles, illustrations, mixed media, drawings, collages, paintings... everything is welcome.


SOPHISTICATION AND ELEGANCE!!!

Share this:

, , , , , , , , , , , , , , ,

COMENTARIS

7 comentaris: