COLORS, ESTAMPATS I INSPIRACIÓ HIPPY: TUTORIAL DE PATCHWORK.

El bloc que Les Antònies us presentem en aquest post és una altra manera d’aprofitar retalls i de posar a prova el vostre sentit de l’estètica. La dificultat més gran d’aquest tutorial és trobar l’equilibri en la combinació dels estampats i el contrast de colors.
En el full on us detallem les mesures, quantitats i patrons veureu que hem fet servir 9 teixits diferents: de 8 d’ells necessitem dos quadrats de 10X10cm de cada; del que queda, només 1 quadrat de la mateixa mesura.
La primera cosa que hem de fer, la més important d’aquest bloc en particular, és combinar les parelles. Nosaltres us detallem la nostra opció en funció dels nostres teixits (1). Us aconsellem que feu servir algun teixit en llis. Nosaltres hem fet servir dos tons diferents (el lila 7 i el negre 1), però vosaltres podeu fer servir només un i, en aquest cas, hauríeu de tallar 4 quadrats de 10X10cm del teixit escollit, en comptes de 2 quadrats.
Amb totes les parelles fetes, comencem. Encarem els dos quadrats (2); amb un llapis marquem una diagonal (3). Cosim una costura a cada banda de la línia dibuixada (4), retallem entre les costures, per la diagonal marcada (5), separem (6) i, finalment, obrim; tenim 2 quadrats amb triangle (7). Només ens queda repetir l’operació amb totes les parelles.
Després de planxar i quadrar, ja tenim tots els elements per començar a muntar el bloc. Fixeu-vos, sobretot, en la situació dels llisos (negre 1 i lila 7). Els hem de situar a les cantonades, tal com veieu al dibuix (8): és el truc especial del bloc, per aconseguir l’efecte de raigs que surten del quadrat central. Seguiu el patró i deixeu-vos guiar pel vostre instint estètic.
Quan ja ho tenim tot muntat i decidit, comencem a cosir. De tira en tira, cosim el primer quadrat amb el segon (9), afegim el tercer (10) i acabem amb el quart (11). Les tires ens han d’haver quedat com a l’esquema (12). I ara ja unim les tires entre elles: cosim la segona tira a la primera (13), unim la tercera (14) i acabem amb la darrera tira (15). Així és com ens ha de quedar el bloc (16): quadrat dintre de quadrat i raigs als extrems.
És més llarg d’explicar que de fer. Esperem que la nostra “quadratura” hippy us hagi inspirat per crear els vostres efectes de color i d’estampats.


EL PATCHWORK DELS 70’S TORNA PER DONAR-NOS ALEGRIA!!!


COLORES, ESTAMPADOS E INSPIRACIÓN HIPPY: TUTORIAL DE PATCHWORK.

El bloque que Les Antònies os presentamos en este post es otra manera de aprovechar los retales y de poner a prueba vuestro sentido de la estética. La dificultad más grande de este tutorial es encontrar el equilibrio en la combinación de los estampados y el contraste de colores.
En la página donde os detallamos las medidas, cantidades y patrones veréis que hemos usado 9 tejidos diferentes: de 8 de ellos necesitamos dos cuadrados de 10X10cm de cada; del que queda, solo 1 cuadrado de la misma medida.
La primera cosa que tenemos que hacer, la más importante de este bloque en particular, es combinar las parejas. Nosotras os detallamos nuestra opción en función de nuestros tejidos (1). Os aconsejamos que uséis algún tejido liso. Nosotras hemos usado dos tonos diferentes (el lila 7 y el negro 1), pero vosotr@s podéis usar solo uno y, en este caso, tendríais que cortar 4 cuadrados de 10X10cm de la tela escogida, en vez de 2 cuadrados.
Con todas las parejas hechas, empezamos. Encaramos los dos cuadrados (2); con un lápiz marcamos una diagonal (3). Cosemos una costura a cada lado de la línea dibujada (4), recortamos entre las costuras, por la diagonal marcada (5), separamos (6) y, finalmente, abrimos; tenemos 2 cuadrados con triangulo (7). Solo nos queda repetir la operación con todas las parejas.
Después de planchar y cuadrar, ya tenemos todos los elementos para empezar a montar el bloque. Fijaos, sobretodo, en la situación de los lisos (negro 1 y lila 7). Los tenemos que situar en las esquinas, tal como veis en el dibujo (8): es el truco especial del bloque, para conseguir el efecto de rayos que salen del cuadrado central. Seguid el patrón y dejaos guiar por vuestro instinto estético.
Cuando ya lo tenemos todo montado y decidido, comenzamos a coser. De tira en tira, cosemos el primer cuadrado con el segundo (9), añadimos el tercero (10) i acabamos con el cuarto (11). Las tiras nos han de quedar como en el esquema (12). Y ahora ya unimos las tiras entre ellas: cosemos la segunda tira a la primera (13), unimos la tercera (14) y acabamos con la última tira (15). Así es como nos ha de quedar el bloque (16): cuadrado dentro de cuadrado y rayos a los extremos.
Es más largo de explicar que de hacer. Esperamos que nuestra “cuadratura” hippy os haya inspirado para crear vuestros efectos de color y de estampados.


¡¡¡EL PATCHWORK DE LOS 70’S VUELVE PARA DARNOS ALEGRÍA!!!


COLORS, PATTERNS AND HIPPIE-INSPIRED: PATCHWORK TUTORIAL.

The block that Les Antònies are presenting in this post is another way to take advantage of the fabric scraps and to test your sense of aesthetics. The biggest difficulty of this tutorial is to find the balance in the combination of patterns and the contrast of colours.
In the page where you can find the measurements, quantities and patterns you will see that we have used 9 different fabrics: 8 of them need two square of 10X10cm each; the other, only 1 square of the same measure.
The first thing we have to do, the most important part of this block in particular, is to combine the pairs. We detail our option in function of our tissues (1). We recommend you use some plain tissue. We used two different colours (purple 7 and black  1), but you can use only one and, in this case, you should cut 4 squares of 10X10cm of the fabric chosen, instead of 2 squares.
With all the pairs made, let's get started. Face the two squares (2); with a pencil mark a diagonal (3). Sew a seam on each side of the line drawn (4), cut between the seams, the diagonal marked (5), split up (6) and, finally, open; we have 2 squares with triangle (7). We must repeat the operation with all the pairs.
After ironing and trim, we already have all the elements to start the block. Note, especially, in the situation of the plains (black 1 and 7). We have placed it in the corners, so as you can see in the drawing (8): this is the special trick of the block, to get the effect of rays coming out of the central square. Follow the pattern and let yourself be guided by your aesthetic instincts.
When you already have everything mounted and decided, we begin to sew. Strip into Strip, sew the first square with the second (9), added the third (10) and we ended up with the fourth (11). The strips must have remained like the scheme (12). And now we join the strips between them: sew the second strip on the first (13), we join the third (14) and ended up with the last strip (15). That's how we should keep the block (16): square in square and rays at the extremes.
Is longer to explain than to do. We hope that our hippy “squared” inspired you to create your own effects of colour and patternsTHE PATCHWORK OF 70’S BACK TO GIVE US A JOY!!!

 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Share this:

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

COMENTARIS

7 comentaris:

 1. Os acabo de descubrir a través de la comunidad de amantes del Patchwork y me encanta vuestro trabajo divulgativo. Me quedo a seguiros... yo también soy una amante del Patchwork. Muchas gracias por todo lo que compartíis. Rosa.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Muchas gracias, Rosa. Nos encanta que nuestro trabajo te parezca interesante. Feliz fin de semana!!! :D :D

   Elimina
 2. Qué chulada!!!
  Yo casi que mejor no pongo a prueba mi sentido de la estética porque es más bien tirando a nulo jajajajajaja. Lo máximo para mi es combinar 2 telas jajajaja.
  XOXO

  ResponElimina
  Respostes
  1. No digas eso. Las telas que escoges para tus trabajos son muy bonitas!!! Feliz fin de semana!!! :D :D

   Elimina
 3. Es muy bonito y la combinación de colores es impactante. Me gusta mucho.
  Un abrazo

  ResponElimina
 4. ¡¡Un trabajo precioso!! ¡Que explosion de color!
  Besos

  ResponElimina
 5. Una combinación espectacular!!! Un gusto maravilloso.
  Un besote!!!

  ResponElimina