TUTORIAL SCRAPBOOK: MINI ÀLBUM “LOVE IN YOUR SMILE”.

Les Antònies, aquesta setmana, tornem a presentar-vos un tutorial d’Scrapbook: un mini àlbum, realment molt mini, inspirat en un tutorial del blog Sweet Bio Design.
Nosaltres hem fet servir cartolina en color verd aigua, encara que en el tutorial hem pintat cada part en un color diferent, per a que pugueu fer-vos una idea més clara del muntatge; els nostres propis papers estampats i complements comprats als “xinos”.
Comencem el tutorial. Tallem 4 cartolines de 10X25cm (1). Reservem una per fer la portada i a les tres restants marquem dos plecs o pestanyes de 6’25cm a cada banda, deixant al centre 12’5cm (2). Ja tenim les pàgines del nostre mini àlbum. Ara farem la portada: amb la cartolina que hem deixat apart marquem, a cada banda, una pestanya de 5’75cm i un plec de 0’5cm, deixant al centre un espai de 12’5cm (3).
Ja podem muntar el mini àlbum. Amb les pestanyes de les pàgines plegades (4), comencem a unir-les. Enganxem la pestanya de la dreta de la primera pàgina amb la pestanya de l’esquerra de la segona pàgina (5); continuem amb la pestanya dreta de la segona pàgina unint-la a la pestanya esquerra de la tercera pàgina (6). Nosaltres les hem enganxat amb cel·lo de doble cara. Com podeu veure ens han quedat com finestres i hi ha diferents opcions d’obertura (7 i 8).
Tanquem les pàgines, unes damunt les altres i al darrere, que ha de ser el llom de la pàgina central, posem cel·lo de doble cara o cola, perquè serà per on fixarem la portada (9). Una vegada hem plegat pels plecs de 0’5 cm de la portada, centrem les pàgines i les enganxem (10). Ja està muntat (11); només cal acabar de polir.
Girem el mini àlbum i enganxem al darrere una cinta que serà la tanca del mateix (12). Com podeu veure, les tapes del davant no cobreixen totalment les pàgines, per això, nosaltres hem afegit en una de les pestanyes una cartolina, en la qual hem fet un ornament ondulat, per allargar i formar una tapa (13). Amb això ja tenim tota l’estructura feta (14), ara podem començar amb la part divertida i creativa de combinar els nostres papers decorats i crear la temàtica del nostre mini àlbum amb tots els complements, fotos i missatges que ens inspirin.
Esperem, com sempre, haver-vos donat una nova bona idea per deixar anar la vostra creativitat i bon gust.EL VOSTRE SOMRIURE ENS INSPIRA!!!


TUTORIAL SCRAPBOOK: MINI ÁLBUM “LOVE IN YOUR SMILE”.

Les Antònies, esta semana, volvemos a presentaros un tutorial de Scrapbook: un mini álbum, realmente muy mini, inspirado en un tutorial del blog Sweet Bio Design.
Nosotras hemos usado cartulina en color verde agua, aunque en el tutorial hemos pintado cada parte en un color diferente, para que podáis haceros una idea más clara del montaje; nuestros propios papeles estampados y complementos comprados en los “chinos”.
Empecemos el tutorial. Cortamos 4 cartulinas de 10X25cm (1). Reservamos una para hacer la portada y en les tres restantes marcamos dos pliegues o pestañas de 6’25cm a cada lado, dejando en el centro 12’5cm (2). Ya tenemos las páginas de nuestro mini álbum. Ahora haremos la portada: con la cartulina que hemos dejado aparte marcamos, a cada lado, una pestaña de 5’75cm y un pliegue de 0’5cm, dejando en el centro un espacio de 12’5cm (3).
Ya podemos montar el mini álbum. Con las pestañas de las páginas plegadas (4), comenzamos a unirlas. Pegamos la pestaña de la derecha de la primera página con la pestaña de la izquierda de la segunda página (5); continuamos con la pestaña derecha de la segunda página uniéndola a la pestaña izquierda de la tercera página (6). Nosotras las hemos pegado con celo de doble cara. Como podéis ver nos han quedado como si fueran ventanas y hay diferentes opciones de apertura (7 i 8).
Cerramos las páginas, unas sobre las otras y detrás, que ha de ser el lomo de la página central, ponemos celo de doble cara o cola, porqué será per donde fijaremos la portada (9). Una vegada hemos plegado por los pliegues de 0’5 cm de la portada, centramos las páginas y las pegamos (10). Ya está montado (11); solo lo hemos de pulir.
Giramos el mini álbum y pegamos por detrás una cinta que será el cierre del mismo (12). Como podéis ver, las tapas de delante no cubren totalmente las páginas, por esto, nosotras hemos añadido en una de las pestañas una cartulina, en la cual hemos hecho un ornamento ondulado, para alargar y formar una tapa (13). Con esto ya tenemos toda la estructura hecha (14), ahora podemos comenzar con la parte divertida y creativa de combinar nuestros papeles decorados y crear la temática de nuestro mini álbum con todos los complementos, fotos y mensajes que nos inspiren.
Esperamos, como siempre, haberos dado una nueva buena idea para dejar ir vuestra creatividad y buen gusto.
¡¡¡VUESTRA SONRISA NOS INSPIRA!!!


SCRAPBOOK TUTORIAL: MINI ALBUM "LOVE IN YOUR SMILE".

Les Antònies, this week, present you a tutorial of Scrapbook: a mini album, really very mini, inspired by a Sweet Bio Design blog tutorial.
We used cardboard in green water, although in the tutorial we've painted every part in a different colour, so that you can get a clearer idea of the assembly; our own patterned papers and complements bought in bargain stores.
We begin the tutorial. Cut 4 pieces of cardboard of 10X25cm (1). Reserve one to make the cover and the three remaining mark 2 pleats or tabs 6'25 cm on each side, leaving the centre 12'5 cm (2). We already have pages of our mini album. Now let's make the cover: with the cardboard we left apart mark, on each side, a tab of 5’75 cm and a pleat of 0'5 cm, leaving in a space of 12'5 cm (3).
We can mount the mini album. With the tabs of the pages pleated (4), we begin to stitch them together. Attach the tab on the right of the first page with the tab on the left of the second page (5); we continue with the right tab of the second page by joining the left tab of the third page (6). We've stuck with double-sided tape. As you can see we have been like windows and there are different options of opening (7 and 8).
Close the pages, one above the other and on the back, which has to be the spine of the central page, use double-sided adhesive or glue, because it will be where we will post the cover (9). Once we have folded by the folds of 0’5 cm of the cover, turn the pages and attach it (10). Is already mounted (11); just finish polish.
Turn the mini album and paste back a ribbon that will be the closing of the same (12). As you can see, the front cover does not cover totally the pages, therefore, we have added in one of the tabs on a card, in which we made a wavy ornament, to stretch and form a lid (13). With this we already have all the structure (14), now we can start with the fun part and combine our creative roles sets and create the theme of our mini album with all the add-ons, photos and messages that inspire us.
We hope, as always, have given you a new good idea to let go of your creativity and good taste.


YOUR SMILE INSPIRES US!!!
 photo Subscripcioacutesobres_zps9cf2e0ca.jpg

Share this:

, , , , ,

COMENTARIS

6 comentaris:

 1. Què xulo! m'encanta a veure si m'animo amb l'scrapbook que és una disciplina que m'agrada però mai m'he tirat a fer res més enllà de les etiquetes pels regals.
  http://aventuresidesventuresdels30.blogspot.com.es/

  ResponElimina
 2. Me encanta!!!! Además, facilito...
  Bss

  ResponElimina
 3. ¡Qué bonito! Muy original y fácil, ya lo pondré en práctica!! ¡Gracias por el tutorial!

  ResponElimina
 4. Muy chulo! y además explicado divinamente! (Como todo ^^)

  Ptons!

  ResponElimina
 5. Que bonito, y me encanta como lo has explicado, con ese dibujo tan expresivo. Genial. Feliz fin de semana. :) :) Bss.

  EW

  ResponElimina
 6. gracias me encantó el tutorial !, super sencillo y entendible, muy lindo!!!!!

  ResponElimina