UN COIXÍ CRAZY QUILT AMB UN JARDÍ HEXAGONAL: TUTORIAL PATCHWORK.

Les Antònies, per fi, hem fet la parella del coixí “cors i papallones”. La tècnica és similar, però aquesta vegada hem jugat amb els hexàgons.
Damunt d’un drap de cuina amb estampat de caixmirs, hem creat un jardí hexagonal. La primera cosa que hem fet són unes flors amb hexàgons per aplicar-les; per això hem fet servir retalls petits de tela de diferents estampats. No us fem un tutorial dibuixat, però sí que us adrecem a un post anterior on expliquem com fer els hexàgons.
Amb les flors fetes i aplicades cosides a mà, hem fet les tiges amb un tapapunts; hem afegit una punta blanca i ampla per fer de sòl, un parell de cors texans, una papallona, botons i un granny, emmarcant-ho tot amb dues puntes estretes de color fúcsia. També cosim a màquina amb puntades ornamentals i afegim boletes per guarnir. Acabem el coixí cosint els dos laterals.
El truc d’aquests coixins és la improvisació, fent servir els retalls, materials i complements que tingueu per casa. Deixeu anar la vostra imaginació sense complexos per fer les vostres creacions.


FLORS GEOMÈTRIQUES SOBRE CAIXMIRS GEGANTS!!!


UN COJÍN CRAZY QUILT CON UN JARDÍN HEXAGONAL: TUTORIAL PATCHWORK.

Les Antònies, por fin, hemos hecho la pareja del cojín“corazones y mariposas”. La técnica es similar, pero esta vez hemos jugado con los hexágonos.
Encima de un paño de cocina con estampado de cachemires, hemos creado un jardín hexagonal. La primera cosa que hemos hecho son unas flores con hexágonos para aplicarlas; para eso hemos usado recortes pequeños de tela de diferentes estampados. No os hacemos un tutorial dibujado, pero sí que os dirigimos a un post anterior donde explicamos cómo hacer los hexágonos.
Con las flores hechas y aplicadas cosidas a mano, hemos hecho los tallos con tapapuntos; hemos añadido un encaje blanco y ancho para hacer de suelo, un par de corazones tejanos, una mariposa, botones y un granny, enmarcándolo todo con dos puntillas estrechas de color fucsia. También cosemos a máquina con puntadas ornamentales y añadimos bolitas para adornar. Acabamos el cojín cosiendo los dos laterales.
El truco de estos cojines es la improvisación, usando los retales, materiales y complementos que tengáis por casa. Soltad vuestra imaginación sin complejos para hacer vuestras creaciones.


¡¡¡FLORES GEOMÉTRICAS SOBRE CACHEMIRES GIGANTES!!!


A CRAZY QUILT PILLOW WITH A HEXAGONAL GARDEN: PATCHWORK TUTORIAL.

Les Antònies, at last, made the couple of  "hearts and butterflies" pillow. The technique is similar, but this time we played with the hexagons.
On a paisley’s patterned dishcloth, we created a hexagonal garden. The first thing that we have done is some flowers with hexagons to apply them; that's why we have used small scraps of fabric of different patterns. We don’t do a drawn tutorial, but we will address you to a previous post where we explain how to make hexagons.
With the hand-sewn applied flowers, we made the stems with a embroidered tape; we have added a lace white and wide to make the soil, a couple of jean’s hearts, a butterfly, buttons and a granny, framing it with two narrow fuchsia laces. Also sew machine with decorative stitches and add charms to garnish. We have just finished the pillow sewing the two sides.
The trick of these pillows is improvisation, using cut-outs, materials and accessories that you have for your home. Release your imagination without complexes to make your creations.


GEOMETRIC FLOWERS ON GIANT PAISLEYS!!!

Share this:

, , , , , , , , , ,

COMENTARIS

2 comentaris: