UN SKATER ALS #DOMINGOSILUSTRADOS.

Les Antònies, cada dia, ens creuem amb un munt d’skaters, per això volem dedicar aquesta il·lustració a tots els que gaudeixen i pateixen aquesta afició. El nostre jove skater s’ho passa d’allò més bé.
Aquest dibuix està treballat sobre una base d’aquarel·la. Damunt, hem jugat amb els traços del llapis de colors i els retoladors de diferents gruixos, il·luminat amb retolador blanc.
Ja heu preparat la vostra contribució d’aquest diumenge a FB? S’admeten doodles, il·lustracions, dibuixos, mixed media, collages, pintures, tot allò que sigui fruit de la vostra creativitat. I no oblideu l’etiqueta: #domingosilustrados.


DEIXEU PAS AL SKATER BOY!!!

UN SKATER EN LOS #DOMINGOSILUSTRADOS.

Les Antònies, cada día, nos cruzamos con un montón de skaters, por eso queremos dedicar esta ilustración a todos los que disfrutan y sufren esta afición. Nuestro joven skater se lo pasa a las mil maravillas.
Este dibujo está trabajado sobre una base de acuarela. Encima hemos jugado con los trazos de los lápices de colores y los rotuladores de diferentes gruesos, iluminado con rotulador blanco.
¿Ya habéis preparado vuestra contribución de este domingo en FB? Se admiten doodles, ilustraciones, dibujos, mixed media, collages, pinturas, todo aquello que sea fruto de vuestra creatividad. Y no olvidéis la etiqueta: #domingosilustrados.


DEJAD PASO AL SKATER BOY!!!


A SKATER IN THE #DOMINGOSILUSTRADOS.

Les Antònies, everyday, crossed with a lot of skaters; therefore we want to dedicate this illustration to all who enjoy and suffer from this hobby. Our young skater it goes really well.
This drawing is worked on a base of watercolour. Above, we have played with the strokes of the pencils and the markers of different thicknesses, lit with white marker.
You have already prepared your contribution this sunday on FB? We allowed doodles, illustrations, drawings, mixed media, collages, and paintings, everything that is the result of your creativity. And don't forget the tag: #domingosilustrados.




LET PAS TO THE SKATER BOY!!!




Share this:

, , , , , , , , , , , , ,

COMENTARIS

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada