PATCHWORK: EL BLOC Nº 3.


Per no faltar al nostre costum, us presentem un nou bloc.
Aquesta vegada hem optat per combinar triangles i rectangles. És molt fàcil de fer i queda molt bonic.
Us deixem, com sempre, les mides, quantitats, esquema i un petit tutorial per poder fer-ho més ràpidament.


TRIANGLE

 1. Una vegada hem tallat els quadres de 10x10 cm, encarem 1 de color, i un dels 8 de base.
 2. Marquem la diagonal del centre amb la planxa o amb un llapis, i cosim a cada banda d’aquesta línia una costura a 0,50 cm.
 3. Quan ja està cosit, tallem pel centre.
 4. Quan obrim ens quedem amb dos quadres formats per dos triangles. Ho fem amb les 3 teles de color restant. Sempre una de color i una de base. Ens han de quedar 8 quadres amb triangle, 2 per cada color.


    

RECTANGLE


 1. Amb la resta de quadres (4 del color de base i 4, un de cada color) fem els rectangles. Encarem, com abans, 1 de color amb 1 de base.
 2. Cosim una costura de 0,50 cm a cada banda del quadre.
 3. Tallem pel centre, paral·lelament de les costures.
 4. Quan obrim tenim un quadre format per 2 rectangles: 1 color base,1 color. Ho repetim amb la resta de quadres.
Amb aixó fet, ja podem cosir el bloc seguint l’esquema.

ENS AGRADÀ JUGAR AMB LES TELES!!!

PATCHWORK: EL BLOQUE Nº 3.

Para no faltar a nuestra costumbre, os presentamos un nuevo bloque.
Esta vez hemos optado por combinar triángulos y rectángulos. Es muy fácil de hacer y muy bonito.
Os dejamos, como siempre, los tamaños, cantidades, el esquema y un pequeño tutorial para poder hacerlo más rápidamente.

TRIÁNGULO.
 1. Una vez ya hemos cortado los cuadrados de 10x10 cm, encaramos 1 de color y uno de los 8 de color base.
 2. Marcamos la diagonal del centro con la plancha o con un lápiz y cosemos a cada lado de esta línea una costura de 0,50 cm.
 3. Cuando ya esta cosido cortamos por la diagonal central.
 4. Cuando abrimos nos quedamos con dos cuadrados formados por dos triángulos de diferente color. Hacemos lo mismo con las tres telas de color restante. Siempre una de color y una del color base. Nos han de resultar 8 cuadrados con triángulo, 2 por cada color.

RECTÁNGULO.
 1. Con el resto de cuadros de 10x10 cm. (4 del color base, y 4 de diferente color cada uno) hacemos los rectángulos. Como antes, encaramos un cuadrado de color base, con uno de color.
 2. Cosemos una costura de 0,50 cm a cada lado del cuadrado.
 3. Cortamos por el centro, paralelamente a las costuras.
 4. Cuando abrimos tenemos un cuadrado formado por 2 rectángulos: 1 color base, 1 color. Hacemos lo mismo con el resto.


Con todo esto hecho, ya podemos montar el bloque siguiendo el esquema.

¡¡NOS GUSTA JUGAR CON LAS TELAS!!

PATCHWORK: BLOCK 3

To not miss our custom, we present a new block.
This time we have chosen to combine triangles and rectangles. It is very easy to do and it’s so cute.
Here, as always, the sizes, the quantities, the scheme and a small tutorial to do it so more quickly.TRIANGLE.

 1. Once we have already cut the squares of 10 x 10 cm, face 1 color and one of the 8 base color.
 2. We mark the center diagonal with an iron or with a pencil, and then sew a seam of 0.50 cm to each side of this line.
 3. When it is sew we cut by the central diagonal.
 4. When we opened we must have two squares formed by two triangles of different color. Do the same with the 3 remaining color fabrics. Always one color and one color base. We have to keep 8 blocks with triangle, 2 for each color.

RECTANGLE

 1. With the rest of the blocks (4 of the base color and 4, one of each color) we make the rectangles. We face, as before, 1 color with 1 base color.
 2. We sew a seam of 0.50 cm to each side of the square.
 3. We cut through the centre, in parallel of the seams.
 4. When we open, we have a block composed of 2 rectangles: 1 color base, 1 color. You repeat with the rest of the fabrics.


With all this done, we can sew the block following the patron.


WE LIKE TO PLAY WITH FABRICS!!!

Share this:

, , ,

COMENTARIS

2 comentaris:

 1. muy bueno, muy bien explicado, me encanta el patchwork, y me gustó mucho tu Blog, te sigo y te invito amable a que pases a ver lo hay en el mío. Gracias por lo que compartes. Abrazo

  ResponElimina
 2. Gracias Alma, nos alegra que te guste!!!

  ResponElimina