FLORS DE GANXET


Estem agafant gust a fer floretes i aquestes són ideals per fer aplicacions, clauers, garlandes, collarets... tot allò que se us acudeixi.

Us hem fet l’esquema i així podreu gaudir del plaer de fer-les.PATRÓ I ESQUEMA

1ª: 5 cadenetes i les uniu.
2ª: 3 cad. + 1 punt alt+ 1 cad.+ 1 punt alt + 1 cad...fins a tenir 9 barres.
3ª: 3 cad. + 1 punt alt + 1 cad + 2 punts alts + 1 cad... fins a tenir 9 grups de 2 barretes.
4ª: per cada pètal- 1 punt baix+ 4 punts alts + 1 punt baix. S’han de fer 9 pètals.

Una suggerència: podeu fer la mateixa flor amb 10 pètals o amb 8, només heu d’afegir o eliminar una passa més a partir de la 2ª volta.

FLORS A TOT ARREU, ÉS PRIMAVERA!!!


FLORES DE GANCHILLO

Le estamos cogiendo el gusto a hacer florecitas y estas son ideales para hacer aplicaciones, llaveros, guirnaldas, collares...todo lo que se os ocurra.

Os hemos hecho los esquemas y así podréis disfrutar del placer de hacerlas.PATRÓN Y ESQUEMA

1ª: 5 cadenetas i les unís.
2ª: 3 cad. + 1 punto alto+ 1 cad.+ 1 punto alto + 1 cad...hasta tener 9 barras.
3ª: 3 cad. + 1 punto alto + 1 cad + 2 puntos altos + 1 cad... hasta tener 9 grupos de 2 barras.
4ª: para cada pétalo- 1 punto bajo+ 4 puntos altos + 1 punto bajo. Se han de hacer 9 pétalos.

Una sugerencia: podéis hacer una flor de 10 pétalos o de 8, solamente tenéis que añadir o eliminar un paso a partir de la 2ª vuelta.

¡¡¡FLORES POR TODOS LADOS, ES PRIMAVERA!!!


CROCHET FLOWERS

We are taking taste to make little flowers and these are ideal for making applications, key rings, garlands, necklaces ... everything that you have in mind.

We have done the schemes and so you can enjoy the pleasure of doing them.PATTERN AND SCHEME

1st: 5 chains and join them.
 2nd: 3 ch. + 1 double treble crochet+ 1 ch. + 1 d.t.c + 1 ch... to be 9 bars.
3rd: 3 ch. + 1 d.t.c. + 1 ch + 2 d.t.c. + 1 ch... until 9 groups of 2 bars.
4th: for each petal-1 double crochet + 4 d.t.c. + 1 d.c... It has been to 9 petals.

One suggestion: If you want make a flower with 10 or 8 petals, you must have to add or remove a step from the 2nd round.


FLOWERS EVERYWHERE, IT'S SPRING!

Share this:

, , , , ,

COMENTARIS

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada