NOU ANY, NOUS PROPÒSITS, NOVA VIDA.


En aquest post Les Antònies volem desitjar-vos un bon any i, també, fer-vos cinc cèntims dels nostres propòsits d’any nou.
Segur que us heu adonat que aquest any hem estat una mica absents; hem tingut molts moviments a la nostra vida extra blogueril i, pel que sembla, aquest any també serà mogudet. Per aquest motiu ens hem fet uns propòsits que no van en la línia de publicar cada setmana i estar constantment a les xarxes, sinó, al contrari, publicar quan tinguem alguna cosa que ens agradi i vulguem compartir amb vosaltres, gaudir dels nostres hobbies i no convertir-los en obligació i sobretot, no convertir-nos en esclaves de les xarxes socials.
Pensem que el més important és passar-s’ho bé i, qui ho sap, potser introduïm algun tema que ens interessi, encara que no sigui estrictament dedicat a les manualitats.
Pel que fa a les xarxes socials, no us hem abandonat, hem continuat compartint les vostres publicacions als grups de Google+ (el grup Crafty Bloggers ho pot dir), a FB, a Instagram i a Twitter. De vegades comentem, de vegades només compartim, però sempre estem allà. Per aquest motiu us demanem comprensió si, per un casual, no us comentem i només compartim, o si només ho fem un cop a la setmana. Volem dedicar el poc temps que tenim a gaudir de les nostres manualitats i l’haurem de robar de les xarxes socials.
Sabem que hem sigut un nexe d’unió per a molts crafters i volem continuar sent-ho encara que dediquem menys temps als grups. Intentarem que això no es perdi, però vosaltres també heu de compartir i comentar les coses que us agradin dels altres membres dels grups.
No desapareixem, no tanquem el blog. Volem fer coses que ens agradin per poder compartir, no produir per produir; volem deixar anar la nostra creativitat sense pressions.
Gaudiu fent el que feu. Sigueu fidels al vostre gust. I proveu coses noves encara que no us quedin perfectes a la primera; nosaltres així ho farem.  


FELIÇ I CREATIU ANY 2017 A TOTS ELS AMANTS DEL FET A MÀ!!!


NUEVO AÑO, NUEVOS PROPÓSITOS, NUEVA VIDA.

En este post Les Antònies queremos desearos un buen año y, también, explicaros nuestros propósitos de año nuevo.
Seguro que habéis notado que este año hemos estado un poco  ausentes; hemos tenido muchos movimientos en nuestra vida extra blogueril y, por lo que parece, este año también será movidito. Por este motivo nos hemos hecho unos propósitos que no van en la línea de publicar cada semana y estar constantemente en las redes, sino, al contrario, publicar cuando tengamos alguna cosa que nos guste y queramos compartir con vosotr@s, disfrutar de nuestros hobbies y no convertirlos en obligación y sobre todo, no convertirnos en esclavas de las redes sociales.
Pensamos que lo más importante es pasárselo bien y, quien sabe, tal vez introducimos algún tema que nos interese, aunque no sea estrictamente dedicado a las manualidades.
Por lo que se refiere a las redes sociales, no os hemos abandonado, hemos continuado compartiendo vuestras publicaciones en los grupos de Google+ (el grupo Crafty Bloggers lo puede confirmar), en FB, en Instagram y en Twitter. A veces comentamos, a veces solo compartimos, pero siempre estamos ahí. Por este motivo os pedimos comprensión si, por un casual, no os comentamos y solo compartimos, o si solo lo hacemos una vez a la semana. Queremos dedicar el poco tiempo que tenemos a disfrutar de nuestras manualidades y lo tendremos que robar de las redes sociales.
Sabemos que hemos sido un nexo de unión para much@s crafters y queremos continuar siéndolo aunque dediquemos menos tiempo a los grupos. Intentaremos que esto no se pierda, pero vosotr@s también tenéis que compartir y comentar las cosas que os gusten de l@s otr@s miembr@s de los grupos.
No desapareceremos, no cerramos el blog. Queremos hacer cosas que nos gusten para poder compartir, no producir por producir; queremos dejar volar nuestra creatividad sin presiones.
Disfrutad haciendo lo que hacéis. Sed fieles a vuestro gusto. Y probad cosas nuevas aunque no os queden perfectas a la primera; nosotras así lo haremos.


¡¡¡FELIZ Y CREATIVO AÑO 2017 A TODOS LOS AMANTES DE LO HECHO A MANO!!!


NEW YEAR, NEW PURPOSES, NEW LIFE.

In this post Les Antònies would like to wish you a happy new year and also explain you our new year's purposes.
Sure that you have noticed that this year we have been somewhat absent; we have had many movements in our extra blogger live and, apparently, this year will also be something crazy. For this reason we have made some proposals that were not in line with published every week and be constantly on the networks, but, on the contrary, post when we have something that we like and we want to share with you, enjoy our hobbies and not convert them to duty and, above all, do not become slaves of social networks.
We think that the most important thing is to have a good time and, who knows, maybe introduce some topic that interests us, although it is not strictly devoted to the crafts.
About to social networks, we have not given up, we have continued sharing your groups publications in Google+ (the Crafty Bloggers group can tell you), to FB, Twitter and Instagram. Sometimes discussed, sometimes just to share, but we're always there. For this reason we ask understanding if, for a casual, we not discussed and only share, or if we just do it once a week. We want to spend the little time we have to enjoy our crafts and we will have to steal from social networks.
We know that we have been a nexus for many crafters and we want to continue being it although we devote less time to the groups. We will try it will not get lost, but you also have to share and discuss the things that you like the other members of the groups.
We will not disappear; we do not close the blog. We want to do things that we like to share, do not produce to produce; we want let fly our creativity without pressure.
Enjoy doing what you do. Be faithful to your liking. And try new things, even if they do not get you perfect at the first time; we will do it.HAPPY AND CREATIVE YEAR 2017 TO ALL HANDMADE LOVERS!!!

Share this:

, , , , , , , ,

COMENTARIS

2 comentaris:

  1. Bon any nou de part d'una aitra que ha baixat el ritme (molt molt). De totes maneres estaré contenta de veure les vostres noves publicacions :)

    ResponElimina
    Respostes
    1. Igualment, Alba!!! Una abraçada ben forta. :D :D

      Elimina