PATCHWORK: EL PRIMER BLOC DE LES ANTÒNIES.

La nostra especialitat és experimentar i descobrir per nosaltres mateix@s com fer les coses. Després de frustracions i alguna enrabiada us presentem el nostre primer bloc de patchwork.
Hem fet un disseny bastant senzill.
Us donem les mides i la quantitat de quadres per fer 1 bloc.

L’explicació és ben simple i ho veureu millor a l’esquema..
Per 1 bloc:
Encarem un quadre beix i un de blau
Marquem el centre, amb un llapis, fent una diagonal.
Deixem un marge de 0,50 cm i cosim (a màquina o a mà, com més us agradi), a cada banda de la línia que marca la diagonal.
Amb les tisores tallem pel centre, entre les dues costures, i quan obrim tenim 2 quadres de 8 cm formats per dos triangles,cada  un d’un color diferent.


Continuem amb el nostre bloc.
Ara ja tenim tots els elements tallats i preparats per cosir.
Cosim la primera renglera de quadres (triangle, llis, triangle)
La segona (llis,estampat, llis)
La tercera (triangle, llis, triangle, però oposat a la primera renglera)
Ho planxem i ja podem muntar el bloc definitiu cosint les rengleres entre elles.

JA HEM ACABAT I ENS AGRADA EL RESULTAT!!


PATCHWORK: EL PRIMER BLOQUE DE LES ANTÒNIES. (1ª PARTE)

Nuestra especialidad es experimentar y descubrir por nosotr@s mism@s como hacer las cosas. Después de frustraciones y algún que otro disgusto os presentamos nuestro primer bloque de patchwork.
Hemos hecho un diseño bastante sencillo.
Os damos las medidas y la cantidad de cuadros necesarios para hacer 1 bloque.
 La explicación es muy simple y lo veréis mejor en el esquema.
Para 1 bloque:
Encaramos un cuadro beige y uno azul 
Dejamos un margen de 0,50 cm y cosemos (a máquina o a mano, como prefiráis) a cada lado de la diagonal.
Con las tijeras cortamos por el centro de la diagonal. Cuando abrimos tenemos 2 cuadros de 8 cm, formados por 2 triángulos de distinto color.
 
Continuamos con nuestro bloque.
Ahora ya tenemos todos los elementos cortados y preparados para coser.
Cosemos la primera fila de cuadros (triangulo, liso, triangulo)
La segunda (liso, estampado, liso)
La tercera (triangulo, liso, triangulo, pero opuesto a la primera fila).
Lo planchamos y ya podemos montar el bloque definitivo cosiendo las filas entre ellas.


¡¡YA HEMOS ACABADO Y NOS GUSTA EL RESULTADO!!


PATCHWORK: THE FIRST BLOCK OF THE ANTÒNIES. (1st PART)

Our speciality is to experiment and discover to ourselves how to do things. After frustrations and any other annoyance we are presenting our first patchwork’s block.
We have made a fairly simple design.
We give you the sizes and the amount of little blocks to make 1  big block.


The explanation is very simple and you'll see better in the tutorial.
For 1 block:
Let's face a beige block and one blue .
Mark the centre, with a pencil, making a diagonal. Leave a margin of 0.50 cm and sew (a machine or by hand, the more you like it), on each side of the line that marks the diagonal.
With the scissors cut through the centre, between the two seams, and when we opened we have 2 blocks of 8 cm, formed by two triangles, each of a different color.
We continue with our block.
Now we have all the elements cut and ready to sew.
Sew the first row of tables (triangle, plain, and triangle)
The second (plain, print, plain)
The third (triangle, plain, triangle, but opposed the first row).
We iron it and already we can mount the final block sewing ranks among them.

WE HAVE ALREADY FINISHED AND WE LOVE THE RESULT!!

Share this:

, , , , , ,

COMENTARIS

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada