#DOMINGOSILUSTRADOS: DOODLE MANIA 4 DESDIBUIXAT.


Aquest diumenge, Les Antònies hem escollit un antic dibuix pensat per estampar una tela de tapisseria. Els colors són suaus i el  traç és molt lliure i a mà alçada. Per això el títol de doodle desdibuixat.
El doodle està dibuixat sobre paper d’aquarel·la i fet totalment amb anilines o aquarel·la liquida per donar un efecte de transparència. Només hi ha alguns traços fets amb tempera negra, per remarcar algunes formes.
Animeu-vos a participar amb els vostres doodles, dibuixos, il·lustracions, mixed media, collages i pintures a la pàgina de FB amb la etiqueta #domingosilustrados. Us esperem. ONDULACIONS I TRANSPARÈNCIES DESDIBUIXADES!!!


#DOMINGOSILUSTRADOS: DOODLE MANÍA 4 DESDIBUJADO.

Este domingo, Les Antònies hemos escogido un antiguo dibujo pensado para estampar una tela de tapicería. Los colores son suaves y el  trazo es muy libre y a mano alzada. Por eso el título de doodle desdibujado.
El doodle está dibujado sobre papel de acuarela y hecho totalmente con anilinas o acuarela liquida para dar un efecto de transparencia. Sólo hay algunos trazos hechos con tempera negra, para remarcar algunas formas.
Animaos a participar con vuestros doodles, dibujos, ilustraciones, mixed media, collages y pinturas en la página de FB con la etiqueta #domingosilustrados. Os esperamos.¡¡¡ONDULACIONES Y TRANSPARENCIAS DESDIBUJADAS!!!


#DOMINGOSILUSTRADOS: DOODLE MANIA 4 BLURRED.

This Sunday, Les Antònies have chosen a drawing thought to stamp an upholstery fabric. The colours are soft and the stroke is very free and freehand. That's the reason to the title of blurred doodle.
The doodle is drawn on watercolour paper and made entirely with anilines or liquid watercolour is settled to give an effect of transparency. There are only a few strokes made with black tempera, to highlight some ways.
We encourage you to participate with your doodles, drawings, illustrations, mixed media, collages and paintings on the FB page with the tag #domingosilustrados. We look forward to.BLURRED CURVES AND TRANSPARENCIES!!!Share this:

, , , , , , , , , , , , ,

COMENTARIS

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada