ROMANTICISME ALS #DOMINGOSILUSTRADOS.

Aquest diumenge, Les Antònies, participem en els #domingosilustrados amb una altra il·lustració de moda.
Hem realitzat el dibuix amb tinta xinesa negra, com ja hem fet d’altres vegades. Aquesta tècnica és perfecte per marcar els contrastos i imitar les fotografies en blanc i negre. Hem donat llum amb pinzellades de témpera blanca. Anteriorment ja us hem explicat com es treballa, però sempre va bé recordar-ho: es dilueix amb aigua destil·lada i es va pintant capa a capa, de més clara a més fosca.
Ens trobareu a FB i podeu participar amb els vostres doodles, dibuixos, il·lustracions, dissenys, mixed media o collages amb l’etiqueta #domingosilustrados.


EL BLANC I EL NEGRE PER VIATJAR EN EL TEMPS!!!


ROMANTICISMO A LOS #DOMINGOSILUSTRADOS.

Este domingo, Les Antònies, participamos en los #domingosilustrados con otra ilustración de moda.
Hemos realizado el dibujo con tinta china negra, como ya hemos hecho otras veces. Esta técnica es perfecta para marcar los contrastes e imitar las fotografías en blanco y negro. Hemos dado luz con pinceladas de témpera blanca. Anteriormente ya os hemos explicado cómo se trabaja, pero siempre va bien recordarlo: se diluye con agua destilada y se va pintando capa a capa, de más clara  a más oscura.
Nos encontraréis en FB y podéis participar con vuestros doodles, dibujos, ilustraciones, diseños, mixed media o collages con la etiqueta #domingosilustrados.

¡¡¡EL BLANCO Y EL NEGRO PARA VIAJAR EN EL TIEMPO!!!

  
ROMANTICISM TO THE #DOMINGOSILUSTRADOS.

This sunday, Les Antònies, participate in the #domingosilustrados with another fashion illustration.
We have done the drawing with black Chinese ink, as we have done on other occasions. This technique is perfect for marking the contrast and mimics the black and white’s photos. We have given light with brushstrokes of white témpera. We have previously explained how it works, but it was always good to remember: diluted with distilled water and was painting layer to layer, lighter to darker.
You can find us on FB and you can participate with your doodles, drawings, illustrations, designs, mixed media and collages with the tag #domingosilustrados.


THE WHITE AND BLACK TO TRAVEL BACK IN TIME!!!

Share this:

, , , , , , , , , , , , ,

COMENTARIS

2 comentaris: